Harmonogram Kursu 2019/20

 

Poniżej przedstawiamy poglądowy terminarz wykładów i wyjazdów  kursu.

Harmonogram 56. Kursu Przewodnickiego SKPB Warszawa 2019/2020
PODSTAWOWE SZKOLENIE OGÓLNE

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą we wtorki od godz. 18:30  na Politechnice Warszawskiej.  Dokładna lokalizacja zostanie podana tuż przed rozpoczęciem kursu. Osoby, które wypełniły formularz zapisów, zostaną poinformowane mailem.

(Link do Harmonogramu 55. kursu Przewodnickiego SKPB Warszawa 2018/2019) 

Zajęcia praktyczne

  

DATATEMATYKA SZKOLENIA
 

Część I

12-13.10.2019

Wycieczka na zapoznanie I - Gorce

19-20.10.2019

Wycieczka na zapoznanie II - Beskid Makowski

26-27.10.2019

Wycieczka na zapoznanie III - Beskid Mały

2-3.11.2019

Wycieczka na zapoznianie IV - Beskid Śląski

9-10.11.2019

Szkolenie nizinne I (okolice W-wy)
wycieczka na zaliczenie

16-17.11.2019

Szkolenie nizinne II (okolice W-wy)
wycieczka na zaliczenie

23-24.11.2019

Szkolenie nizinne III (termin poprawkowy - tylko dla tych, którzy byli przynajmniej na jednym z poprzednich szkoleń i nie zaliczyli)

30.11-1.12.2019

Wycieczka Orientacyjna Górska I - Góry Słonne

07-08.12.2019

Wycieczka Orientacyjna Górska II - Góry Słonne

04-06.01.2020

Szkolenie zimowe I - Beskid Żywiecki

11-12.01.2020

Szkolenie zimowe II - Beskid Żywiecki

wybrany dzień tygodnia
14.01-25.01.2020

Spacer metodyczno-architektoniczny – Warszawa

08-16.02.2020

Kompleksowe szkolenie zimowe (zimówka) I - Beskid Niski/Beskid Sądecki
wycieczka na zaliczenie

15-23.02.2020

Kompleksowe szkolenie zimowe (zimówka) II - Beskid Niski/Beskid Sądecki
wycieczka na zaliczenie

 

Część II

7-8.03.2020

Wycieczka kondycyjna  - Beskid Wyspowy

21-22.03.2020

Wycieczka metodyczno-krajoznawcza - Spisz, Pieniny, Beskid Sądecki

3-4.04.2020
(piątek popołudnie i sobota)

Warsztaty z ratownictwa - okolice Warszawy

25.04-03.05.2020

Przejście wiosenne - Beskid Niski
wycieczka na zaliczenie

 

Część III

dowolne 2 dni między przejściem wiosennym i letnim SGO (dowolnie wybrane góry)
wycieczka na zaliczenie

30-31.05.2020

Wycieczka przyrodnicza - Bieszczady lub Beskid Żywiecki

11-14.06.2020

Wycieczka w Karpaty Wschodnie (Ukraina) - Gorgany

04.07-19.07.2020

Przejście letnie (Bieszczady)
egzamin praktyczny do SKPB

 

Część IV

20.07.2020-07.05.2021

Praktyki przewodnickie (dowolnie wybrane góry)
na zaliczenie

Praktyki bazowe (prowadzenie, rozbijanie lub zwijanie bazy) lub chatkowanie

26-27.10.2020

Wycieczka autokarowa (Beskid Żywiecki, Śląski, Mały)

listopad-grudzień 2020

Egzaminy końcowe
 


 

Zajęcia teoretyczne

 

DATATEMATYKA SZKOLENIA
  CZĘŚĆ I
08.10.2019

Wykład inauguracyjny

Przedstawienie SKPB. Omówienie kursu. Omówienie zapisów. Omówienie wycieczek na zapoznanie

Góry świata - zapoznanie z najważniejszymi pasmami górskimi na świecie (szczególny nacisk na Europę).
15.10.2019 Przygotowanie wyjazdu w góry. Planowanie i przygotowanie wyjazdu / wyjazdu kursowego. Prowadzenie grupy. logistyka i teren. Żywiecie. Etyka turystyczna.
Krainy geograficzne w Karpatach
22.10.2019

Orientacja w terenie, kartografia. Warsztaty topograficzne (podstawy orientacji)

29.10.2019 Warsztaty: orientacja w terenie  - Powsin (zajęcia w terenie!)
05.11.2019 Warunki pogodowe Beskidów: lato - jesień! - zima - wiosna. Rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych. Sprzęt używany do turystyki letniej/zimowej. Konieczny ekwipunek na wyjazdach kursowych. sprzęt grupowy.
Sprzęt górski. Ubrania. Gadżety. Plecak. Śpiwór.
12.11.2019 Niebezpieczeństwa gór. Zima (Beskidy / góry wysokie).Typowe wypadki górskie. Okoliczności. Postępowanie. Lawiny sygnalnie
Egzamin z topografii (Karpaty, Beskidy)
13.11.2019

Niebezpieczeństwa gór. Lato (Beskidy / góry wysokie).Typowe wypadki górskie. Okoliczności. Postępowanie. Podstawy ABC sygnalnie

26.11.2019

Apteczka osobista. Apteczka grupowa mała i duża. Apteczka stacjonarna. Skład. Zastosowanie. Apteczka na kursie. Typowe zachorowania. Ocena stanu poszkodowanego (wstęp)

Ratownictwo w górach. Historia (wielki skrót). Organizacja ratownictwa w Polsce (Beskidy, Tatry) i za granicą (UA, SK, Alpy). Organizacja GOPR/TOPR. Sprzęt ratowniczy. Typowe akcje ratunkowe. Zasady wzywania pomocy / kontakt ze służbami.
3.12.2019 Topografia Beskidów Śląskiego, Żywieckiego i Małego
Egzamin z bloku Bezpieczeństwo. Omówienie egzaminu z bloku Bezpieczeństwo
10.12.2019 Podstawy architektury cz. 1
Poprawa egzaminu z bloku Bezpieczeństwo
17.12.2019 Wigilia SKPB 🎄
7.01.2020 Podstawy architektury cz. 2
Egzamin z topografii (Beskidy Śląski, Żywiecki, Mały)
14.01.2020 Topografia Beskidów Sądeckiego i Niskiego
Wprowadzenie do zimówki – omówienie zasad, w tym planowanie jedzenia (!)
Podstawowe wiadomości z historii i atrakcji terenu (geologia + wody mineralne + flisz) na tle terenu zimówki
21.01.2020 Budownictwo drewniane
28.01.2020 Mniejszości narodowe: Łemkowie i Łemkowszczyzna - wprowadzenie
Omówienie planów zimówkowych
4.02.2020  Prawosławie i grekokatolicyzm w Beskidach (podstawy)
Ikony i sztuka cerkiewna (podstawy)
25.02.2020 Historia terenu od zarania dziejów do dziś
Topografia Beskidu Wyspowego i Gorców
3.03.2020 

Egzamin z topografii (Beskid Wyspowy i Gorce)

Topografia Beskidu Makowskiego i Pienin
10.03.2020

Religioznawstwo. Prawoslawie, grekokatolicyzm, mniejszości religijne w Beskidach

Warsztaty psychologiczne
17.03.2020 Historia, kultura i sztuka Żydów w Karpatach. Inne mniejszości narodowe (Romowie, Grecy)
24.03.2020

Egzamin z topografii (Beskid Makowski, Pieniny)

Historia I Wojny Światowej w Beskidach i jej ślady w Beskidach. Operacja gorlicka. Cmentarze wojenne - założenia, architektura i architekci
31.03.2020 Topografia Beskidu Niskiego
Wprowadzenie do przejścia wiosennego - omówienie zasad, wymagań oraz panorama krajoznawcza

07.04.2020 

Geologia Karpat. Powstanie Karpat zewnętrznych i wewnętrznych. Powstawanie jaskiń i jezior w Beskidach. Osuwiska

14.04.2020 Szczegółowa charakterystyka środowiska przyrodniczego. Wrażliwość ekosystemów górskich na zagrożenia i sposoby przeciwdziałania. Obszary szczególnie zagrożone masowym ruchem turystycznym. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w lasach
21.04.2020  Mniejszości narodowe: Łemkowie i Łemkowszczyzna
5.05.2020

Górskie parki narodowe, parki krajobrazowe i wybrane rezerwaty przyrody - funkcje, znaczenia, zagrożenia. Zasady ruchu turystycznego na obszarach chronionych

12.05.2020

XX wiek ze szczególnym uwzględnieniem II Wojny Światowej na terenie Beskidów

Egzamin z topografii Beskidu Niskiego
19.05.2020

Seminarium krajoznawcze i topograficzne - góry Ukrainy + caly Łuk Karpat

26.05.2020

Komunikacja i zagospodarowanie turystyczne Beskidów: Historia Kolei. Dojazd w Beskidy z Centralnej Polski

Historia polskiej turystyki górskiej
2.06.2020

Topografia Bieszczadów, ciekawostki

Wprowadzenie do przejścia letniego
9.06.2020  Stosunki polsko-ukraińskie
Prawo w pracy przewodnika górskiego
Prawo w stowarzyszeniach
16.06.2020 Organizacja, logistyka i rozliczanie imprez. Reklama i promocja
Jak funkcjonoje SKPB Warszawa. Kierunki rozwoju w Kole
23.06.2020 Toponomastyka
Egzamin z Biesów, spotkanie z kadrą przejścia letniego