1% za 2015 rok - krótki raport

Drodzy Sympatycy SKPB! Przekazujemy informację z wydatkowania środków pozyskanych w ramach zbiórki 1% podatku na rzecz działalności SKPB Warszawa.

W 2015 roku z tytułu przekazywania 1% podatku dochodowego na konto SKPB wpłynęło 10.646,20 zł. Serdecznie dziękujemy za zaufanie i powierzenie nam swojego 1%! To dzięki Waszej pomocy mogliśmy działać.

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 roku zostały przeznaczone na:
1.    dofinansowanie organizacji rajdów i imprez turystyczno-sportowych (Powitanie Wiosny, Kwadratlon, EskapebolInO, Złaz Kampinoski, Nocne Manewry) – 3.683,12 zł
2.    dofinansowanie szkoleń – 3.435,69 zł
3.    remont dzwonnicy w Polanach Surowicznych – 2.302,94 zł
4.    zakup i wykonanie nowych materacy na bazie namiotowej w Regetowie oraz działalność bazy w sezonie 2015 – 1.975,79 zł
5.    dofinansowanie egzaminów państwowych – 990 zł
6.    dofinansowanie szkoleń instruktorskich – 670 zł
7.    zakup wiaty przenośnej – 308,40 zł

Wykorzystana została w całości rezerwa z roku poprzedniego na działalność statutową SKPB w kwocie 4 294,90 zł.

Z ubiegłorocznej rezerwy w kwocie 2.363,05 zł przeznaczonej na remont dzwonnicy w Polanach Surowicznych w roku 2015 wykorzystana została kwota 2.302,94 zł, zaś pozostałe fundusze w wysokości 60,11 zł (niewykorzystane na remont obiektu) decyzją stowarzyszenia Magurycz zostały przekazane na działalność statutową SKPB.

Z pozostałej kwoty przychodów z 1%, tj. 4.356,38 zł zawiązaliśmy rezerwę na wydatki w roku 2016.

O tym, jak podarować 1% podatku na rzecz SKPB w kolejnych latach, przeczytacie na stronie: www.1procent.skpb.waw.pl

Dziękujemy raz jeszcze i liczymy na Wasze wsparcie w kolejnych latach!

Tags: