1% za 2016 rok - krótki raport

Drodzy Przewodnicy i Sympatycy SKPB! Przekazujemy informację z wydatkowania środków pozyskanych w ramach zbiórki 1% podatku na rzecz działalności SKPB Warszawa.

W 2016 roku z tytułu przekazywania 1% podatku dochodowego na konto SKPB wpłynęło 38 264,64 zł. Serdecznie dziękujemy za zaufanie i powierzenie nam swojego 1%! To dzięki Waszej pomocy mogliśmy działać.

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 roku zostały przeznaczone na:
1. dofinansowanie organizacji rajdów i imprez turystyczno-sportowych (Kwadratlon, EskapebolInO, Rajd Beskid Niski) – 1 263,35 zł
2. dofinansowanie wewnętrznych szkoleń instruktorów i przewodników – 797,81 zł
3. dofinansowanie egzaminów państwowych i szkoleń parkowych - 1 797,92 zł
4. działalność Bazy w Regetowie w sezonie 2016 (obsługa Bazy, zakup narzędzi, kuchenki gazowej i butli) -  2007,93 zł

Wykorzystana została w całości rezerwa z roku poprzedniego na działalność statutową SKPB w kwocie 4 356,38 zł.

Jednym z celów szczegółowych do przekazania 1% w 2016 r. była pomoc rodzinie tragicznie zmarłego Mikołaja Łaniewskiego-Wołłka. Zebrana kwota wyniosła 27 908,70 zł. Zasiliła ona fundusz pomocowy na dedykowanym subkoncie SKPB 32 2130 0004 2001 0380 3475 0007, będący do dyspozycji Hani Łaniewskiej-Wołłk.

Z pozostałej kwoty przychodów z 1%, tj.  8 845,31 zł zawiązaliśmy rezerwę na wydatki w roku 2017.

O tym, jak podarować 1% podatku na rzecz SKPB w kolejnych latach, przeczytacie na stronie: www.1procent.skpb.waw.pl

Dziękujemy raz jeszcze i liczymy na Wasze wsparcie w kolejnych latach!

Tags: