Płaj 44 już jest!

Ukazał się 44. tom "Płaju"! Więcej na stronie Towarzystwa Karpackiego: http://karpaccy.pl/plaj-44-juz-jest/
Tags: