Spotkania Karpackie - 17.04.2015

spotkaniakarpackie20150417

W najbliższy piątek odbędzie się kolejne z cyklu Spotkań Karpackich – tym razem pod hasłem „Na szlakach Łemkowszczyzny – ze wspomnień i doświadczeń językoznawcy-turysty”, a ich gościem będzie prof. Janusz Rieger, językoznawca, autor wielu opracowań i publikacji, w tym fundamentalnej pracy z 1995 r. pt. Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie. Prof. Rieger opowie m.in. o znaczeniu elementów „wołoskich” dla problemu kolonizacji Łemkowszczyzny, o problemie autochtoniczności Łemków oraz o wpływach polskich i słowackich na ich język. Parę słów poświęci też zmianom i zanikowi mowy łemkowskiej w Polsce oraz możliwościom i próbom jej rewitalizacji. Mówiąc o nazwach miejscowości przypomni także próby rugowania z krajobrazu kulturowego dawnych nazw ukraińskich na pograniczu łemkowsko-bojkowskim. Spotkanie będzie miało miejsce 17 kwietnia 2015 r. o godz. 18 w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy al. Na Skarpie 27.

Szczegóły na stronie www.karpaccy.pl. Zapraszamy w imieniu Towarzystwa Karpackiego.