Rajd w Bieszczadach - wiosna '99

Trasy prowadzili:
  • Andrzej Matyka - 4 dni "W znane i nieznane";
  • Joasia Adamczyk - 3 dni "Gdzie przyroda rozwija swe skrzydła";
  • Inga Muzalewska (SKPB Łódź) - 3 dni "Dziarsko i żwawo";
  • Marcin Karnecki - 3 dni "Trzy dni wiosennego pobytu w górach (czyli góry i doliny)".
Kierownictwo Rajdu:
Andrzej Matyka - szef główny;
Joanna Adamczyk - reklama Rajdu;
Michał Rutkowski - dystrybucja materiałów reklamowych;
Arek Majewski - zapisy.

Spotkanie tras:
Inga Muzalewska, Agata Ostrowska,
Małgorzata Pietkiewicz, Monika Sikorska,
Bartek Jabłoński, Michał Rutkowski.

Informator i plakat:
 redakcja - Karol Jasiński,
projekt - Wojtek Galeński,
DTP - Izabela Fabianowska,
korekta - Edward Garstka.
 

Na rajd pojechało 28 osób.
Spotkanie tras odbyło się
2/3 maja w Chmielu.

Tekst pochodzi ze strony Beskidzkiego Traktu

Tags: